Entorn Cultural

Paisatge d'hortes

En el nostre territori les poblacions se situen sempre al costat de punts d’aigua aprofitats per a proveir-se i per a regar, sent l’horta l’espai més productiu i que més aliments oferia; fins al punt que la seua superfície determina la grandària de la població. Per a això existia una xarxa de basses on acumular els escassos cabals, distribuïts a conveniència per una xarxa de séquies, una obra d’enginyeria que es desenvolupa sobretot en període islàmic i nosaltres heretem. Els camps es treballen amb cura, complementant amb fertilitzants d’animals de corral. Hui és un patrimoni natural i històric, entés com a jardí urbà que s’ha de fomentar tant per la qualitat visual com per oferir productes locals de proximitat.

Per a conéixer-ho podem recórrer la ruta dels Macollades, visitant en el seu recorregut la bassa de l’Amara, la séquia del s. XX, la Sénia dels Simeons i per descomptat, encara que no siguen d’horta, gaudir de les garroferes monumentals i centenaris en el seu camí.

Sugerencias

Queremos saber tu opinión, déjanos tus comentarios en el siguiente formulario.